Výroční členská schůze KČT Neratovice - 10.12.2021

 

Dne 10.12.2021se konala výroční členská schůze od 19. hodin v  zasedačce Sportovní haly v Neratovicích.

Schůzi zahájil v 19.10 hodin Václav Václavíček, který pak i celou schůzi řídil.

Po zprávě  předsedy Milana Vejtruby  a zprávě hospodářky Hanky Hladíkové proběhla diskuse.

Plán akcí na rok 2022 byl předáván u prezentace a pak byl schválen.

V diskusi vystoupili vedoucí akcí a seznámili schůzi podrobněji s některými akcemi z plánu.

Schůze se zúčastnilo celkem 19 členů KČT

Usnesení z výroční schůze dne 10.12.2021

Výroční členská schůze schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti za rok 2021, kterou přednesl  předseda Milan Vejtruba

2. Zprávu hospodářky za rok 2021, kterou přednesla hospodářka Hanka Hladíková

3. Plán akcí KČT Neratovice na rok 2022

4. KČT Neratovice poskytuje zvýhodnění svým členům na autobusových akcích uvedených v kalendáři KČT Neratovice na rok 2022  v úrovni 20 Kč/den. Na ostatních akcích se zvýhodnění neuplatňuje.

5. Dotaci pro vedoucí akcí za vedení a organizování akcí uvedených v plánu akcí na rok 2022 při účasti minimálně 6. účastníků ve výši 100,-Kč/den.

6.Členské příspěvky na rok 2022

Jsou uvedeny na webových stránkách . v Perličkách a na druhé straně plánu akcí.

7.Kooptaci do výboru KČT Vlastu Semerádovou

Výroční členská schůze pověřuje

1.výbor KČT, aby úkoly z plánu akcí na rok 2022 organizačně zajistil.